Disclaimer

Het (disclaimer) zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van de website van MH Automobielen, en de door MH Automobielen beheerde websites ( Hierna te noemen: MH), betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Gebruik van deze website

De offertes en informatie die je op onze website vind zijn niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen risico en rekening.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat MH de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan MH niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MH streeft ernaar dat de informatie op de websites correct zijn en ononderbroken functioneren. MH is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de websites en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen van of verzenden naar partners en bezoekers. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door MH worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt MH geen enkele aansprakelijkheid. MH Automobielen is een volledig onafhankelijk autobedrijf, dat al meer dan 20 jaar is gespecialiseerd in het merk Porsche. Wij zijn niet aangesloten, en hebben geen relatie met bij de AG-Porsche groep.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door MH. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MH over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

MH garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via de websites toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

MH behoudt zich het recht voor om de informatie op de websites (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

MH Automobielen

Ons Filiaal is gevestigd: Industrieterein de westerd, Havenstraat 12, 9321DA Peize Nederland (of KLIK HIER)
Telefoon: +31(0)50-5032544 of +31(0)654372010, Email: info@mhautomobielen.nl
Vercder zijn wij bereikbaar via ons contact formulier, het maken voor een afspraak betreffende uw porsche of vragen over een product uit onze webshop

– Ons filiaal bevat de Porsche MOTOR REVISIE & TUNING, WERKPLAATS & ONDERHOUD en OMBOUW & RESTAURATIE.
– MH Automobielen is een geheel onafhankelijk autobedrijf, dat zich al meer dan 25 jaar heeft gespecialiseerd in revisie en onderhoud van het merk Porsche.
– MH” staat voor de 2 letters van de naam van de eigenaar/oprichter van MH Automobielen te Peize, sinds 1994, Michael Hoogstraaten.
Onze website is verdeeld in 8 groepen, te weten:

 1. Werkplaats en onderhoud (inclusief onze rubrieken APK Keuring en Transport en wasplaats)
 2. Motor revisie en Tuning 
 3. Ombouw en Restauratie
 4. Winkelshop van nieuwe Porsche producten (inclusief onze rubriek op marktplaats)
 5. Winkelshop van gebruikte Porsche producten
 6. Winkelshop overige producten (inclusief Doe een bod, Aanbiedingen, Unieke Porsche aanbiedingen, Top 4 verkoop, Top producten en Onderhouds producten)
 7. Overzicht van onze nieuwste Porsche producten (op voorraad)
 8. Berichten en Reviews
 9. Over ons bedrijf (inclusief onze rubrieken Media en Michael Hoogstraaten)

Onze webshop bestaat uit 2 winkels, namelijk een webshop met nieuwe Porsche producten en een webshop met gebruikte Porsche producten. De producten zijn OE (Origineel Porsche) producten of AM (After Market) producten. We hebben alle producten die wij aanbieden op voorraad, tenzij aangegeven wordt dat het product uitverkocht is ! Uitverkochte producten kunnen direct door ons besteld worden of u kunt zich op onze wachtlijst voor het betreffende product aanmelden.
In onze webshop hebben hebben wij inmiddels meer dan 1500 Porsche producten.
Het is mogelijk om op onze webshop een account aan te maken. Het voordeel hiervan is dat u in uw account uw bestellingen kunt bekijken en of volgen. Uiteraard zullen wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
Wij verwijzen naar onze Algemene Voorwaarden, Privacy, Disclaimer, GDPR en ons retour en teruggave beleid.

Overige informatie:

 • Bekijk onze openingstijden op de website en webshop
 • Onze webshop is 24/7 open
 • Verder attenderen wij u nogmaals op onze Algemene voorwaarden, Privacy, GDPR en Retrour- en teruggave beleid.


Tip: zie onze webshop MH Automobielen: Klik Hier     

Reviews Reviews Routeplanner