Disclaimer

Het (disclaimer) zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van de website van MH Automobielen, en de door MH Automobielen beheerde websites ( Hierna te noemen: MH), betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Gebruik van deze website

De offertes en informatie die je op onze website vind zijn niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen risico en rekening.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat MH de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan MH niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MH streeft ernaar dat de informatie op de websites correct zijn en ononderbroken functioneren. MH is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de websites en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen van of verzenden naar partners en bezoekers. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door MH worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt MH geen enkele aansprakelijkheid. MH Automobielen is een volledig onafhankelijk autobedrijf, dat al meer dan 20 jaar is gespecialiseerd in het merk Porsche. Wij zijn niet aangesloten, en hebben geen relatie met bij de AG-Porsche groep.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door MH. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MH over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

MH garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via de websites toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

MH behoudt zich het recht voor om de informatie op de websites (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Algemene info

Filialen: Havenstraat 1 en Havenstraat 12 Peize MHautomobielen, Telefoon: +31(0)50-5032544 of +31(0)654372010, Email: info@mhautomobielen.nl

– Ons filiaal 1 is de SHOWROOM – Ons filiaal 2 is de WERKPLAATS (Onderhoud), MOTORREVISIE-TUNING en RESTAURATIE (Plaatwerk)

– MH Automobielen is een geheel onafhankelijk autobedrijf, dat zich al meer dan 24 jaar heeft gespecialiseerd in revisie en onderhoud van het merk Porsche.

– MH” staat voor de 2 letters van de naam van de eigenaar/oprichter van MH Automobielen te Peize, sinds 1994, Michael Hoogstraaten.

  • Onze website is onderverdeeld in een hoofdpagina (home) en de rubrieken: webshop, onderdelen, over ons, occasions, media en contact
  • Op onze HOOFDPAGINA (home) vindt de informatie over onze filialen, openingstijden, zoek mogelijkheid, onze 4 hoofd activiteiten, berichten en Google Maps.
  • De rubriek WEBSHOP is een speciale website met meer dan 1000 Porsche producten, zowel nieuwe als gebruikte onderdelen.
  • De rubriek ONDERDELEN is verdeeld in twee opties: onderdelen en marktplaats.
  • De rubriek OVER ONS is verdeeld in negen opties: de watergekoelde 911 motor, onze bedrijven, de werkplaats, apk en onderhoud, transport, verbouwing pand, motor revisie en tuning, ombouw en spoilers en uitlaten.
  • De rubriek OCCASSIONS bevat een aantal Porsches die wij verkopen of in opdracht van een klant verkopen.
  • De rubriek MEDIA bevat een aantal korte YouTube opnames over onze werkzaamheden.
  • De rubriek CONTACT is verdeeld in een tweetal opties: contact en info.

 

Overige informatie:

  • Wij zijn er op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur (wintertijd).
  • Wij zijn er op werkdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur (zomertijd).

Tip: zie ook onze webshop MH Automobielen:     MH Automobielen

911 Motor